top of page
DNA SERVICES

WithGENE

WithGENE คืออะไร ?

 

WithGENE คือ การตรวจสุขภาพระดับยีน เป็นการตรวจและวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสุขภาพองค์รวม ผิวพรรณ และเส้นผม ซึ่งผลวิเคราะห์ที่ได้จะบอกเกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องในด้าน สุขภาพทั่วไป ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อการดูแลที่เหมาะสมกับตัวคุณและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของ WithGENE

 

WithGENE เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยีนที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก นำมาตรวจวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยผลที่ได้จะแสดงถึงการตอบสนองของร่างกายต่อปัจจัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

 

 • มวลร่างกาย : แสดงให้เห็นว่าถ้าหากมวลกายของคุณเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ร่างกายเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ น้ำตาลในเลือด หรือความดันโลหิตตามมา ซึ่งโอกาสที่จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคอื่น ๆ ก็อาจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งชุดตรวจวิเคราะห์ WithGENE ในส่วนของมวลร่างกาย จะช่วยให้คุณทราบความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมของสุขภาพและทำให้คุณมีโอกาสในการจัดการสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น
   

 • ผิวพรรณ : แสดงให้เห็นว่าผิวของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ซึ่งการเสื่อมสภาพของผิวล้วนแล้วแต่เกิดจากปัจจัยที่ส่งผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งชุดตรวจวิเคราะห์ WithGENE ในส่วนของผิวพรรณจะช่วยให้คุณทราบความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมของความเสื่อมสภาพของผิว ความยืดหยุ่นของผิว และโอกาสที่จะเกิดเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ  ชุดตรวจวิเคราะห์ชุดนี้จะช่วยให้คุณดูแลผิวได้ง่ายขึ้น และยืดอายุการเสื่อมสภาพผิวให้ช้าลง
   

 • เส้นผม : แสดงให้เห็นว่าการหลุดร่วงของเส้นผมส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม แต่การหลุดร่วงของเส้นผมก็สามารถเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้ เช่น รับประทานอาหารไม่เพียงพอ แพ้ยา และความเครียด หากคุณรู้ปัจจัยทางพันธุกรรมของอาการหลุดร่วงของเส้นผมของคุณ โดยตรวจจากชุดตรวจวิเคราะห์ WithGENE ชุดตรวจนี้จะวินิจฉัยในเบื้องต้นถึงสาเหตุการหลุดร่วงของเส้นผม และสามารถรักษาได้ในระยะเริ่มแรก

WithGENE เหมาะกับใคร ?

 • สำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปหรือต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ จะช่วยให้คุณทราบความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมของสุขภาพและทำให้คุณมีโอกาสในการจัดการสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น

 • สำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณ จะช่วยให้คุณดูแลผิวได้ง่ายขึ้น และยืดอายุการเสื่อมสภาพผิวให้ช้าลง

 • สำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องเส้นผม จะวินิจฉัยในเบื้องต้นถึงสาเหตุการหลุดร่วงของเส้นผม และสามารถรักษาได้ในระยะเริ่มแรก

      การตรวจ WithGENE เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อให้เราเห็นภาพโดยรวม ว่าร่างกาย ผิวพรรณ และเส้นผมของเรานั้นเป็นอย่างไร ส่วนผลที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยเท่าใด เพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพของเราอยู่ในมือเรา

ขั้นตอนการตรวจ WithGENE

 1. การเก็บตัวอย่าง WithGENE ไม่ต้องการเตรียมตัวเป็นพิเศษแต่อย่างใด ใช้เพียงชุดเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มเพียงเท่านั้น

 2. ทำความสะอาดช่องปากให้เรียบร้อย (แปรงฟัน) งดรับประทานอาหาร/น้ำ ก่อนทำการเก็บตัวอย่างเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 3. เปิดซองที่บรรจุแล้วดึงก้านสำลีออกมา ควรระมัดระวังไม่ให้ก้านสำลีสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ เนื่องจากจะทำให้ดีเอ็นเอเกิดการปนเปื้อน

 4. นำก้านสำลีถูที่กระพุ้งแก้มด้านละอย่างน้อย 30 ครั้ง

 5. หลังจากนั้นนำก้านสำลีใส่ลงในหลอดและปิดฝาให้สนิท

 6. เขย่าหลอดเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและสารเก็บรักษาผสมกันดีแล้ว

 7. เก็บหลอดตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องและส่งตรวจวิเคราะห์

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจสุขภาพระดับยีน คืออะไร ?

การตรวจสุขภาพระดับยีน เป็นการตรวจและวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เป็นการนำเอาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยีนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการเผาผลาญสารอาหาร การนำสารอาหารต่าง ๆ ไปใช้ ปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ที่ควรได้รับ ความสามารถของการออกกำลังกาย ความสามารถในการฟื้นฟูร่างกาย และการรับประทานอาหารที่จะช่วยส่งเสริมระบบฟื้นฟูร่างกาย

 

เตรียมตัวอย่างไรก่อนเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ?

การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไม่ต้องเตรียมตัวพิเศษแต่อย่างใด เพียงแค่ทำความสะอาดช่องปากให้เรียบร้อย (แปรงฟัน) ก่อนเก็บตัวอย่างอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง และงดรับประทานน้ำ/อาหารก่อนการเก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างดีเอ็นเออย่างไร ?

เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอโดยใช้ชุดก้านสำลีถูบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในทั้งสองข้างข้างละ 30 ครั้ง ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างที่ง่ายและไม่เจ็บตัว

ต้องทำการทดสอบบ่อยแค่ไหน ?

ดีเอ็นเอของคุณเหมือนกันไม่ว่าอยู่ในช่วงอายุใด ผลการทดสอบสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตและไม่ต้องตรวจซ้ำ

bottom of page