top of page
สเต็มเซลล์ชนิดมีเซนไคม์ P3

STC P3-MSC

การใช้ เซลล์ใน Passage  3 (P3)

ปัจจุบันมีการใช้ Stem cell ในงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Clinic Anti-Aging และในแวดวง Healthcare ทั่วโลกหรือ แม้กระทั้งการนำมาใช้ในการฟื้นฟูผิวและการชลอวัย กรปัจจัยที่ใช้เลือก stem cell เพื่อให้มีประสิทธิภาพ นั้น มีขั้นตอน หลายอย่าง แต่หนึ่งในนั้นคือ การเลือก Passage ของ Stem cell มีงานวัยจัยหลายงานวิจัย ที่ศึกษาการเลือก พาสเสสของ Stem cell ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานทางด้านการรักษา

Passage MSC.png

รูปที่ 1 แสดง การแบ่งตัวของสเต็มเซลล์ ในพาสเสสต่างๆพบว่า ในพาสเสสที่ 7 และพาสเสส 9

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเซลล์ลดลง ซึ่งสังเกตุได้จากพื้นที่ว่าง ในขวดเลี้ยงเซลล์

              จากการวิจัยของเราพบว่า พาสเสสของ สเต็มเซลล์ช่วง พาสเสสต้นๆ (early passage) ระหว่าง พาสเซส 3-5  เหมาะสมแก่การในไปใช้งานมากที่สุด เพราะ เซลล์มีประสิทธภาพสูงกว่าพาสเสสสูง ปัจจุที่เป็นตัวตัดสินว่า พาสเซสต้นๆนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า พาสเสสสูง (High passage) คือ พาสเซสที่มากว่า 5 ขึ้นไปนั้น คือ อัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งตรวจสอบจากอัตราการเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าของเซลล์ (Populating doubling; PDs)และ อีกปัจจัยหนึ่งคือ ปริมาณ Growth factor ที่เซลล์ หลั่ง ออกมา เนื่องจาก เซลล์ที่ พาสเซส สูงๆ เซลล์ เจริญเติบและแบ่งตัวได้ช้า เนื่องจากความชราของเซลล์ และด้วยปัจจัยนี้สงผลต่อโดยตรงต่อการหลั่ง Growth Factor ที่สำคัญต่อ เช่น IL-8,VEGF, IL-8, PDGF, G-CSF, IL-1β, basic FGF, IFN-y ซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการนำไปใช้ในทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการชลอวัย

 

              เซลล์พาสเซสสูง (High passage) ปริมาณการหลั่ง โกรธแฟคเตอร์(Growth factor) ได้น้อยลง นอกจากนั้น พบว่า เมื่อเซลล์ที่ผ่านพาสเสสสูงขึ้น ค่าการแสดงออกของเอนติเจน (Antigenic expression) มีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งร่างกายอาจจะต่อต้านสเต็มเซลล์ที่เข้าสู่ร่างกายได้ และแสดงออกมายังอาการแพ้ อย่างรุนแรงในผู้ที่รับสเต็มเซลล์หรือ สารที่สกัดจากสเต็มเซลล์เข้าไปในร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นสเต็มเซลล์พาสเสสต้นๆ ก็ต้องพิจารณา ถึงประสิทธิภาพการนำสเต็มเซลล์ไปใช้งานเช่นกัน เพราะ มีงานวิจัยเปรียบเทียบ สเตมเซลล์พาสเสส 1 พาสเสส ถึง พาสเสส 5 ซึ่งเป็น ช่วงพาสเสสที่นำไปใช้งานกัน พบว่า ประสิทธิภาพการเจริญโตของเซลล์ พาสเสส 3 มีค่าสูงกว่า พาสเสส 1 พาสเส 2 พาสเสส 4 และ พาสเสส 5 และเมื่อพิจารณา ถึง โกรธแฟคเตอร์ (Growth factor) ที่เซลล์หลั่งออกมา พบว่า ปริมาณโกรธแฟคเตอร์ (Growth factor) ถูกหลั่งออกจากเซลล์ ในที่พาสเสส 3  สูงกว่า ปริมาณที่หลั่งในทุกๆ พาสเสส นอกจากนั้น พาสเสส 1 หรือ พาสเสส 2 นั้น เซลล์ที่ได้ ประกอบด้วย เซลล์หลายชนิด (heterogeneous)  ซึ่งไม่ได้ประกอบด้วย สเต็มเซลล์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นประสิทธิภาพของการนำเซลล์ใน พาสเสส 1 ไปใช้อาจได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับ พาสเสสที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยสเต็มเซลล์เพียงอย่างเดียวที่

 

              ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึง ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยของสเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์พาสเสสมีความเหมาะสมที่สุด

             STC Anti-Aging & Wellness Clinic จึงเลือกใช้ พาสเสส 3 ในการ treatment หรือมีชื่อเรียกว่า "STC P3 MSC" ในการนำไปใช้งานทางด้าน เวชศาตร์ฟื้นฟู และการชลอวัย นั่นเอง อย่างไรก็ตาม อาจมีการใช้พาสเสสอื่นๆ ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ และอาการของคนไข้ในแต่ละรายไป

bottom of page