top of page
stc_content_review_free_treatment_AW.jpg

#ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย!

เพียงถ่ายรูปขณะเข้ารับบริการ หรือรูปหลังเข้ารับบริการกับเรา

พร้อมบอกความประทับใจ และติด Hashtag #ReviewSTC อัปโหลดบน Social Media ต่างๆ พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ

Capture แล้วส่งให้เราทาง Line OA หรือช่องทางต่าง ๆ

รับฟรีไปเลย ทรีตเมนต์หน้าใส 1 ครั้ง

รายละเอียดเงื่อนไข


📌ผู้เข้ารับบริการกับ STC Anti-Aging & Wellness Clinic จะได้รับ #ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย! 1 สิทธิ์ ต่อการเข้ารับบริการตามปกติ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน (ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ)

📌ของรางวัลสำหรับ #ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย! คือ ฟรี Treatment หน้าใส, Laser หน้าใส, Laser ขนใบหน้า เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ครั้ง

📌กติกาการรับสิทธิ์ #ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย! คือ

     ✅-> เพิ่มเพื่อนหรือติดตาม Social Media ต่าง ๆ ของ STC Anti-Aging & Wellness Clinic ทั้งหมด ได้แก่ Line OA, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter

     ✅-> เขียนรีวิวใน Google

     ✅-> Upload Story Instagram หรือ Facebook พร้อม Check-in หรือ Tag STC ภายใน 1-2 วัน หลัง เข้ารับบริการกับ STC Anti-Aging & Wellness Clinic

     ✅-> Upload Post ในรูปแบบรูปหรือวิดีโอ ทาง Social media ต่าง ๆ ของตนเอง อย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยเขียนรีวิวตามแนวทางของตัวเอง และ/หรือข้อความที่คลินิกกำหนดให้ในแต่ละช่วงเวลา พร้อม Tag STC , ติด hastag #ReviewSTC โดยเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้น

     ✅-> ส่งรูปหรือวิดีโอขณะเข้ารับบริการกับ STC Anti-Aging & Wellness Clinic และรูปหรือวิดีโอ Lifestyle หลังจากเข้ารับบริการแล้ว ไปที่ Line OA @‌YourSTC

     ✅-> Mention STC ในช่องทาง Social media ต่าง ๆ ที่รีวิว หรือ Capture หน้าจอแสดงหลักฐานการรีวิว ไปที่ Line OA @‌YourSTC และรอกาารตอบกลับจากทีมงาน STC เพื่อยืนยันการได้รับ ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย!

📌รับรางวัลหรือบริการ #ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย! ได้ภายใน 30 วันหลังจากทำตามกติกาครบถ้วน และได้รับการยืนยันจากทีมงาน STC (เข้ารับบริการได้เฉพาะวัน อังคาร ถึง ศุกร์ เท่านั้น)

การรับรางวัลหรือบริการที่ได้รับจากสิทธ์ #ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย!” ไม่ถือเป็นการเข้ารับบริการตามปกติ หรือไม่สามารถนับเป็นสิทธิ์ #ReviewSTC แถมฟรีผิวสวย!” อีกครั้ง

📌ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

📌ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น

📌เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel 093 809 6721
Facebook: STC Clinic
Instagram
: STC_Clinic
LINE OA: @YourSTC

bottom of page