top of page
บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน

HEALTH CHECK-UP

stc_content_ตรวจสุขภาพ_AW.jpg

บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     ครอบคลุมการตรวจระดับน้ำตาล ไขมันมัน ค่าตับ ค่าไต การอักเสบ คลอรีนเอสเตอเรส จากการได้รับยาฆ่าแมลง รวม 25 รายการ ดังนี้

 • ALB (Albumin) ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ภาวะทุพโภชนาการ

 • TP (Total Protein) ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ภาวะทุพโภชนาการ

 • GLOB (Globulin) ตรวจวินิจฉัยโรคตับ

 • A/G* (Albumin/Globulin ratio) ตรวจวินิจฉัยโรคตับภาวะทุพโภชนาการ โรคมะเร็งบางชนิด

 • TB (Total Bilirubin) ตรวจเพื่อวินิจฉัย โรคตับ ทางเดินน้ำดี ภาวะดีซ่านฯ

 • DB (Direct Bilirubin) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ทางเดินน้ำดี ภาวะดีซ่านฯ

 • GGT (Gamma-GT) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ไต

 • AST (Aspartate Aminotransferase) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ การอักเสบของกล้ามเนื้อ หรืออวัยวะในร่างกาย

 • ALT (Alanine Aminotransferase) ตรวจเพื่อวินิจฉัย โรคตับหรือการอักเสบในร่างกาย

 • ALP (Alkaline Phosphatase) ตรวจเพื่อวินิจฉัย โรคตับ ทางเดินน้ำดี โรคเกี่ยวกับกระดูก

 • CHE (Cholinesterase) ตรวจหาระดับคลอรีนเอสเตอเรสของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลง 

 • TBA (Total Bile Acid) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ทางเดินน้ำดี

 • AMY (Amylase) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับอ่อน

 • Total CK (Creatinine kinase) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ

 • GFR (Glomerular filtration rate) ตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของไต

 • UA (Uric Acid) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเก๊าท์ โรคไตฯ

 • BUN (Blood Urea Nitrogen) ตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไต

 • GLU (Glucose) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน

 • TC (Cholesterol) ตรวจไขมันคอเลสเตอรอล

 • TG (Triglycerides) ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์

 • HDL (HDL-Cholesterol) ตรวจไขมันดี 

 • LDL (LDL-Cholesterol) ตรวจไขมันเลว

 • BUN/Cr (BUN /Creatinine ratio) ตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไต

 • IBIL (Indirect Bilirubin) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ทางเดินน้ำดี ภาวะดีซ่าน

 • Crea (Creatinine) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคไตฯ

เพียง 2,490.- (ปกติ 3,500.-)

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 • งดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

 • ควรสวมเสื้อที่ถอดง่าย สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 • แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนมาใช้บริการ

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30 นาที

 • รับผลการตรวจทางอีเมล ภายใน 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีโรคประจำตัวและต้องการตรวจทั่วไปเท่านั้น

 • การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการเจาะจงเพื่อคัดกรองหรือวินิจฉัยเฉพาะโรค อาจต้องรับการตรวจเพิ่มเติม

 • แม้ผลการตรวจไม่บ่งชี้สัญญาณความผิดปกติใดๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรง จึงควรออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 • แพ็กเกจนี้ไม่มีการปรึกษาแพทย์หรือตรวจร่างกาย

 • ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับบริการได้ โดยใช้พาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตน

bottom of page