top of page
DNA SERVICES

GenoPAC Cancer & Disease

เรียนรู้ DNA เพื่อการดูแลสุขภาพแบบตรงจุดโดย GenoPAC Diet

Genopac Diet_Ó¦æÓ¦ÿÓ¦ÉÓ¦ÖÓ¦æÓ¦ö_0020.jpg
GenoPAC Diet คืออะไร ?

GenoPAC Diet คือ การตรวจสุขภาพระดับยีน เป็นการตรวจและวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสาเหตุของโรคอ้วน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โภชนาการและการเผาผลาญ และผลลัพธ์จากการออกกำลังกาย ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงที่นำสู่ปัญหาน้ำหนักเกิน รูปแบบการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย สารอาหารต่าง ๆ ที่ร่างกายดูดซึมได้ดีหรือไม่ดี หรือแม้แต่การออกกำลังกายที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อร่างกายมากที่สุด เพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวคุณและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

GenoPAC Diet จะทำให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสมหรือการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก อีกทั้งยังสามารถแนะนำสารอาหารที่เหมาะสมที่คุณควรจะบริโภคจากข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการมีสุขภาพที่ดีในปัจจุบันแล้วยังเป็นการป้องกันและช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพในอนาคตของคุณ

ประโยชน์ของ GenoPAC Diet

GenoPAC Diet เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยีนที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก นำมาตรวจวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยผลที่ได้จะแสดงถึงการตอบสนองของร่างกายต่อปัจจัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

 • สาเหตุของโรคอ้วน : แสดงให้เห็นว่าร่างกายของผู้ได้รับการตรวจมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้ำหนักเกินได้อย่างไร เช่น ระดับการเผาผลาญ อัตราการเผาผลาญสูงหมายความว่าร่างกายจะสามารถเผาผลาญอาหารได้ดี แต่ถ้าอัตราการเผาผลาญต่ำจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มได้เร็วหรือลดน้ำหนักได้ยาก

 • โภชนาการและการเผาผลาญ : แสดงถึงความสามารถในการดูดซึมสารอาหารและนำสารอาหารไปใช้ รวมถึงความสามารถของร่างกายของผู้ได้รับการตรวจนั้น ว่าสามารถดูดซึมและนำสารอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่หรือสารอาหารนั้นทำงานได้ดีหรือไม่ ได้แก่ วิตามิน A วิตามิน B2 โอเมก้า 3&6 และอัตราการเผาผลาญคาเฟอีน เป็นต้น

 • พฤติกรรมการบริโภคอาหาร : แสดงให้เห็นว่าร่างกายของผู้ได้รับการตรวจมีความไวต่ออาหารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไร เช่น ความไวต่อรสชาติอาหาร (รสขม/รสหวาน) บางคนสามารถรับรู้และแยกแยะรสชาติอาหารได้ดีกว่าคนอื่นหรือบางคนที่รับรู้รสชาติได้น้อยก็อาจทำให้ต้องปรุงอาหารให้มีรสจัดมากขึ้น

GenoPAC Diet เหมาะกับใคร ?

 • สำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน GenoPAC Diet สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการวางแผนการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสม รู้ถึงสาเหตุของโรคอ้วนที่เกิดจากยีน โภชนาการและการเผาผลาญเพื่อการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี โดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไป

 • สำหรับบุคคลทั่วไป GenoPAC Diet สามารถใช้เพื่อปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร การเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย และระยะเวลาการออกกำลังกายให้เหมาะสม

 

การตรวจ GenoPAC Diet เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เราเห็นภาพโดยรวม ว่าร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไร ส่วนผลที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง เนื่องจากเมื่อทราบผลตรวจแล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยเท่าใด เพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพของเราอยู่ในมือเรา

ขั้นตอนการตรวจ GenoPAC Diet

 1. การเก็บตัวอย่าง GenoPAC Diet ไม่ต้องการเตรียมตัวเป็นพิเศษแต่อย่างใด ใช้เพียงชุดเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มเพียงเท่านั้น

 2. ทำความสะอาดช่องปากให้เรียบร้อย (แปรงฟัน) งดรับประทานอาหาร/น้ำ ก่อนทำการเก็บตัวอย่างเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 3. เปิดซองที่บรรจุแล้วดึงก้านสำลีออกมา ควรระมัดระวังไม่ให้ก้านสำลีสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ เนื่องจากจะทำให้ดีเอ็นเอเกิดการปนเปื้อน

 4. นำก้านสำลีถูที่กระพุ้งแก้มด้านละอย่างน้อย 30 ครั้ง

 5. หลังจากนั้นนำก้านสำลีใส่ลงในหลอดและปิดฝาให้สนิท

 6. เขย่าหลอดเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและสารเก็บรักษาผสมกันดีแล้ว

 7. เก็บหลอดตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องและส่งตรวจวิเคราะห์

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจสุขภาพระดับยีน คืออะไร ?

การตรวจสุขภาพระดับยีน เป็นการตรวจและวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เป็นการนำเอาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยีนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการเผาผลาญสารอาหาร การนำสารอาหารต่าง ๆ ไปใช้ ปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ที่ควรได้รับ ความสามารถของการออกกำลังกาย ความสามารถในการฟื้นฟูร่างกาย และการรับประทานอาหารที่จะช่วยส่งเสริมระบบฟื้นฟูร่างกาย

การออกกำลังกายกับพันธุกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

นอกจากยีนมีบทบาทในด้านการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเราออกกำลังกายในประเภทที่แตกต่างกันได้ดีอย่างไร ในทางเดียวกันการตรวจ GenoPAC Diet สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ โดย GenoPAC Diet สามารถช่วยให้เราปรับการออกกำลังกายที่ร่างกายเรามีแนวโน้มที่จะตอบสนองได้ดีที่สุดให้เหมาะกับร่างกายด้วย

มีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพนอกเหนือจากพันธุกรรมหรือไม่ ?

มีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนอกเหนือจากพันธุกรรม เช่น ไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อม นั่นจึงเป็นสาเหตุที่การตรวจ GenoPAC Diet จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและดูแลสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นเมื่อคุณทราบถึงผลทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ข้อมูลนี้จึงสามารถทำให้คุณดูแลสุขภาพของตัวเองได้

เตรียมตัวอย่างไรก่อนเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ?

การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไม่ต้องเตรียมตัวพิเศษแต่อย่างใด เพียงแค่ทำความสะอาดช่องปากให้เรียบร้อย (แปรงฟัน) ก่อนเก็บตัวอย่างอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง และงดรับประทานน้ำ/อาหารก่อนการเก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างดีเอ็นเออย่างไร ?

เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอโดยใช้ชุดก้านสำลีถูบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในทั้งสองข้างข้างละ 30 ครั้ง ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างที่ง่ายและไม่เจ็บตัว

ต้องทำการทดสอบบ่อยแค่ไหน ?

ดีเอ็นเอของคุณเหมือนกันไม่ว่าอยู่ในช่วงอายุใด ผลการทดสอบสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตและไม่ต้องตรวจซ้ำ

bottom of page