top of page
STEM CELL BANKING

MSC Banking

MSC Banking : ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (Mesenchymal Stem Cells: MSCs) คืออะไร ? 

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ คือ เซลล์ต้นกำเนิดชนิดที่สกัดมาจากสายสะดือ (Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells: MSCs) เป็นเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่จำเพาะใด ๆ สามารถแบ่งตัวทดแทนลักษณะเดิมของตัวเอง (Self Renewal) และเพิ่มจำนวน (Proliferation) ได้ MSCs สามารถเจริญพัฒนา (Differentiation) ไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อน หรือเซลล์จำเพาะต่างๆ ในหลายอวัยวะของร่างกายได้

msc01.jpg
แหล่งที่มาของ MSC

แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ ได้แก่ สายสะดือ (Umbilical cord), เลือดจากรก (Cord blood), ไขมัน (Adipose), เลือด (Peripheral blood), ไขกระดูก (Bone marrow) และฟัน (Teeth) เป็นต้น

หน้าที่ของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ชนิดต่างๆของอวัยวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือผิดปกติให้ทำงานได้ดีขึ้น โดยการหลั่งสารชีวภาพหลากหลายชนิดแล้วไปกระตุ้นเซลล์ข้างเคียง นอกจากนี้สารชีวภาพเหล่านี้ยังไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ในร่างกายมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น

msc02.jpg
วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์
 1. สายสะดือ ที่ผ่านคัดกรองสุขภาพของผู้ให้ เช่น โรคติดเชื้อ หมู่เลือด

 2. เพาะเลี้ยง และเพิ่มจำนวน

 3. ตรวจสอบคุณภาพ ลักษณะ และ ความปลอดภัย

msc03.jpg
ปริมาณของของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่แนะนำต่อครั้ง​
msc04.jpg

คำแนะนำสำหรับผู้รับเซลล์

 • ปริมาณเซลล์ที่ได้รับแต่ละครั้ง/คอร์ส ไม่ควรได้รับเกินกว่าปริมาณแนะนำข้างต้น หรือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 • *ในกรณีรับเซลล์ผ่านทางหลอดเลือดดำ (IV) ในแต่ละคอร์ส แนะนำรับเซลล์ปริมาณ 0.3-2 mcells ต่อ 1 กิโลกรัมของน้ำหนักตัว   เช่น น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม สามารถรับเซลล์ประมาณ 18-120 mcells ต่อคอร์ส

 

บุคคลที่เหมาะกับการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์

 • ผู้ที่ต้องการการย้อนวัย (Age Reverse: Aging Fragility)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูผิวพรรณ (Skin Rejuvenation)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคเบาหวาน (Diabetes)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคโครห์น (Crohn’s Disease)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคความเสื่อมทางสมอง (Dementia)

 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูรอยแผลที่เกิดจากการศัลยกรรม (Scar after surgery)

 

จุดเด่นของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์

 1. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ถูกเพาะเลี้ยงภายใต้ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom class 10,000) ซึ่งตรงตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ISO 15189:2012/ISO 15190:2003

 2. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ (Characterization) และศักยภาพในการเพิ่มจำนวนเซลล์โดยที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดอื่น (Self Renewal) เช่น อัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) รูปร่าง (Morphology) และการมีชีวิตของเซลล์ (Cell Viability) ที่มีค่ามากกว่า 95%

 3. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันเอกลักษณ์ (Identity) โดยวิธีการตรวจหาการแสดงออกของโปรตีนจำเพาะบนผิวเซลล์ (Immunophenotyping Assay) เช่น CD73+ CD90+ และ CD105+ มากกว่า 95% ส่วน CD34- CD45- และHLA-DR- น้อยกว่า 2%

 4. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ผ่านการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย (Safety) เช่น การปลอดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การปราศจากโรคติดเชื้อ HIV HBV HCV และไมโครพลาสมาในระดับ DNA ปริมาณเอนโดทอกซิน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครโมโซมด้วยวิธีคาริโอไทป์

 5. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ผ่านการตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ (Purity) เช่น กำหนดอัตราส่วนที่มีชีวิตและเซลล์ที่ตายแล้ว (Live-Dead Cell Ratio) และกำหนดขนาดของเซลล์ (Cell Size) ให้เล็กกว่า 40 ไมครอนเพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดฝอยที่มีขนาดเล็ก 50 ไมครอน ซึ่งอาจส่งผลต่อการอุดตันหลอดเลือดในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง หัวใจ และไต

 6. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ใช้วิธีการเตรียมเซลล์สด (Fresh Cell) ให้กับทางผู้ใช้ เพื่อให้เซลล์ตอบสนองต่อร่างกายสูงถึง 100%

 7. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ถูกจัดส่งในชุดสำเร็จรูปพร้อมใช้ และมีชุดทดสอบทางผิวหนัง (Skin Test) ให้ เพื่อทดสอบการแพ้ก่อนได้รับเซลล์ นอกจากนี้ยังมีชุด Premedication ในกรณีรับเซลล์ผ่านทางหลอดเลือดดำ (IV) เพื่อป้องกันการแพ้เฉียบพลัน

ตัวอย่าง MSC Report

bottom of page