BLOG

สาระน่ารู้จาก STC Clinic

ต้นเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์

สมองของมนุษย์เป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท ที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนหลายหมื่นล้านเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลและส่งข้อความจากสมองไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย แต่รู้หรือไม่ว่า! โรคที่น่ากลัวสำหรับสมองนั้นก็คือ "โรคอัลไซเมอร์"โรคอัลไซเมอร์ นับเป็นโรคทางสมองที่เกิดจากการค่อยๆ ถูกทำลายความจำและทักษะการคิดไปเรื่อยๆ จนส่งผลให้สูญเสียการทำงานและเซลล์ตายได้ โดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ปกติมีอยู่ 8 สาเหตุหลักดังนี้

  1. จากความผิดปกติในเนื้อสมอง คือ มีกลุ่มใยประสาทที่พันกัน (Neurofibrillary Tangles) และมีสาร Beta-amyloid ในสมอง ซึ่งการพันกันของใยประสาท จะทำให้สารอาหารไม่สามารถไปเลี้ยงเซลล์สมองได้ ในขณะที่ Beta-amyloid จะไปหุ้มที่เนื้อสมอง ทำให้ไปลดสารสื่อประสาทชื่อ Acetylcholine จากทั้งสองปัจจัยจะทำให้การเรียนรู้และความจำในสมองลดลง

  2. จากการอักเสบของเซลล์สมอง ที่เกิดจาก Beta-amyloid หลั่งอนุมูลอิสระ (Free radical) ออกมา

  3. จากหลอดเลือดสมองที่หนาขึ้น แข็งตัว หรือตีบ ทั้งสามปัจจัยนี้ส่งผลทำให้อัตราการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองผิดปกติ เมื่อเลือดไปเลี้ยงเนื้อสมองไม่พอ เนื้อสมองสามารถเสื่อมหรือตายได้ ทั้งนี้สามารถมีปัจจัยร่วมได้คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือบุคคลที่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง และติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  4. จากกรรมพันธุ์ หากคนในครอบครัวมีประวัติโรคนี้ คนในรุ่นถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้

  5. จากอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีโอกาสสูงมากขึ้นเช่นกัน โดยมักพบร้อยละ 10-15 ในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า 65 ปี และพบร้อยละ 20-30 ในประชากรที่อายุมากว่า 80 ปี

  6. จากการขาดสารอาหาร เช่นภาวะพร่องวิตามินบี กรดอะมิโน กรดไขมัน เกลือแร่ และแร่ธาตุที่จำเป็น เมื่อสมองขาดสารอาหาร หรือได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอ เนื้อสมองสามารถเสื่อมหรือตายได้เช่นกัน

  7. จากการแปรเปลี่ยนของระบบเมตาบอลิก เช่น ต่อมไทรอยด์ที่ผลิตฮอร์โมนได้ในระดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือการขับของเสียที่ลดลงของตับ สองปัจจัยนี้ทำให้การสั่งการของสมองไม่เหมือนเดิม หากเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน ก็อาจทำให้สมองเสื่อมได้

  8. จากการได้รับการกระแทกที่ศีรษะ หรือได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมาก่อน ก็สามารถเกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีงานค้นพบว่า อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคนี้คือ การติดเชื้อ Varicella Zoster Virus แต่เชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุหลัก ในการก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ แต่ไวรัสตัวนี้จะไปเหนี่ยวนำ กระตุ้นให้ Herpes Simplex Virus ในร่างกายเรา ตื่นขึ้น แล้วสร้าง Beta-Amyloid และ Hyperphosphorylated Tauขึ้นมา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ "LBM Stem cell" ได้ที่

Tel: 02-114-7635

Facebook: LBM Stem cell

Line: LBM Stem cell

#LBMStemcells

#สาระน่ารู้จากLBMStemcells

#สูงวัย #โรคอัลไซเมอร์ #สมองเสื่อม