BLOG

สาระน่ารู้จาก STC Clinic

การปลูกถ่ายกระจกตาในมนุษย์ ด้วยคอลลาเจนจากผิวหนังหมู

คุณเคยได้ยินคำว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” หรือไม่ จะบอกเลยว่าดวงตานั้นเป็นมากกว่านั้น เพราะเมื่อวันหนึ่งที่คุณต้องสูญเสียดวงตา โลกทั้งใบจะดูมืดมิด และการดำเนินชีวิตจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น ดังนั้นเมื่อดวงตามีปัญหาหรือเกิดภาวะเสื่อม การปลูกถ่ายดวงตาใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก


และแม้ว่ากระจกตาบอดจะสามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่าย แต่การหากระจกตาเพื่อมาปลูกถ่ายแทนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องยาก เพราะน้อยมากที่จะหาคนบริจาคได้ เพราะมนุษย์เรามีปัญหาความเสื่อมของกระจกตามากกว่า 12.7 ล้านคนเลยเชียว ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้างกระจกตาเทียมขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทน


ส่วนบุคคลที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายกระจกตา มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหากระจกตาเสียหายจากการผ่าตัด จากความโค้งที่ผิดรูป กระจกตาย้วย (Keratoconus) พันธุกรรมอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั้งการติดเชื้อ ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้ ล้วนทำให้กระจกตานั้นมีความบาง โค้ง และขุ่นมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการมองเห็นลดลงและตาบอดในที่สุด


ซึ่งโดยปกติแล้ว เราสามารถทำการปลูกถ่ายกระจกตาจากคนสู่คนได้ และอัตราความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายก็สูงถึง 70-95% เลยทีเดียว แต่ปัญหาก็คือ เราไม่สามารถปลูกถ่ายให้กับคนไข้ทุกคนได้ เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคกระจกตานั้นมีน้อย และความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อของแต่ละคนนั้นต่ำด้วยเช่นกัน


ดังนั้นทีมวิจัยจาก Linköping University ในประเทศสวีเดน จึงได้หาวิธีทำกระจกตาเทียมขึ้นมา โดยทำการทดลองนำโปรตีนคอลลาเจนจากผิวหนังหมูซึ่งมีความคล้ายกับกระจกตาของมนุษย์ มาปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการมองเห็น จำนวน 20 คน เพื่อฟื้นฟูการมองเห็นของผู้ป่วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้ดียิ่งขึ้น


โดยสิ่งที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ ในเมื่อกระจกตาจะประกอบด้วยโปรตีนคอลลาเจน ดังนั้นหากต้องการสร้างกระจกตาเทียมจะต้องเลือกสิ่งที่มีความใกล้เคียงกับกระจกตามนุษย์มากที่สุด ซึ่งนักวิจัยได้ทดลองใช้โมเลกุลคอลลาเจนที่ได้จากหนังหมู เพราะเป็นคอลลาเจนที่มีความบริสุทธิ์อย่างสูงและสามารถเข้ากันได้ดีกับมนุษย์ นอกจากนี้กระจกตาเทียมที่ได้จากคอลลาเจนหนังหมูยังสามารถเก็บไว้ได้นานถึงสองปีก่อนนำไปใช้ ต่างจากกระจกตามนุษย์ที่ได้จากการรับบริจาคจะต้องใช้ภายในสองสัปดาห์รูปที่ 1 กระจกตาจากโครงข่ายคอลลาเจนจากหมู


ที่มา:


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ "LBM Stem cell" ได้ที่

Tel: 02-114-7635

Facebook: LBM Stem cell

Line: LBM Stem cell

#LBMStemcells

#สาระน่ารู้จากLBMStemcells

#การปลูกถ่ายกระจกตา #คอลลาเจนผิวหนังหมู #การปลูกถ่ายกระจกตาจากคนสู่คน

#Stemcell #สเตมเซลล์